Στατιστικά ΠΑΑ 2014-2020

Ανακαλύψτε το ΠΑΑ μέσα από τα δεδομένα.

Ελληνικά
English

Τελευταία ενημέρωση:

7,78 δις € Δημόσια Δαπάνη

6,51 δις € Ενωσιακή Συμμετοχή5,64 δις € Δημόσια Δαπάνη

4,72 δις € Ενωσιακή Συμμετοχή1,83 δις € Δημόσια Δαπάνη

1,43 δις € Ενωσιακή Συμμετοχή365 εκ. € Δημόσια Δαπάνη

365 εκ. € Ενωσιακή ΣυμμετοχήΓεωργοί και επιχειρήσεις

χιλ γεωργοί κ επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από ενισχύσεις του ΠΑΑ

Γεωργική γη

εκατ. στρέμματα γεωργικής & δασικής γης σε περιβ/κές δράσεις

Επενδύσεις

χιλ γεωργοί σε πρόγραμμα κατάρτισης

Νέοι Γεωργοί

χιλ Νέοι Γεωργοί

Ευρυζωνικότητα

χιλ κάτοικοι αγροτικών περιοχών αποκτούν ευρυζωνική πρόσβαση

Δημόσια Έργα

εκατ. € σε Δημόσια Έργα

Γεωργοί και επιχειρήσεις

χιλ γεωργοί κ επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από ενισχύσεις του ΠΑΑ

Γεωργική γη

εκατ. στρέμματα γεωργικής & δασικής γης σε περιβ/κές δράσεις