Στατιστικά ΠΑΑ 2014-2020

Ανακαλύψτε το ΠΑΑ μέσα από τα δεδομένα.

Ελληνικά
English

Τελευταία ενημέρωση:

Νέοι Γεωργοί
Υπομέτρο 6.1 - Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς
Περισσότερα
Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
Υπομέτρο 4.2 - Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας
Περισσότερα
Σχέδια Βελτίωσης
Υπομέτρο 4.1 - Βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης
Περισσότερα
Σύσταση Ομάδων Παραγωγών
Μέτρο 9 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
Περισσότερα
Εγγειοβελτιωτικά
Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Περισσότερα
Αγροτική οδοποιία
Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Περισσότερα
CLLD/LEADER
Μέτρο 19 - Ομάδες τοπικής δράσης CLLD/LEADER
Περισσότερα
Επενδύσεις Πρόληψης
Υπομέτρο 5.1 - Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών γεγονότων
Περισσότερα
COVID
Μέτρο 21 - Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19
Περισσότερα
Έκτακτη στήριξη λόγω Ουκρανικής κρίσης
Μέτρο 22 - Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
Περισσότερα
Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση
Υπομέτρα 8.3 και 8.4 - Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
Περισσότερα
Συστήματα ποιότητας
Υπομέτρo 3.1 - Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
Περισσότερα